หน้าแรก การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ติดต่อเรา

เก็บดีเอ็นเอภายในแก้ม ไม่เจาะเลือด ไม่มีอาการเจ็บ

การตรวจดีเอ็นเอทุกกรณีของทางบริษัทเรานั้นไม่มีความเจ็บปวด เราไม่ได้ทำการตรวจโดยการเจาะเลือด การตรวจดีเอ็นเอในปัจจุบันนั้นได้ใช้ระบบการตรวจจากเยื่อบุข้างแก้มโดยการป้ายจากภายในกระพุ้งแก้ม เครื่องมือในการถูกระพุ้งแก้มนั้นมีลักษณะคล้ายกับไม้สำลีที่ใช้ทำความสะอาดหู และทำมาจากไนลอนที่จะสามารถเช็ดถูให้เยื่อภายในกระพุ้งแก้มติดได้ดี

เซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มนั้นสามารถออกมาง่ายมากและเป็นตัวอย่างที่ดีของการตรวจดีเอ็นเอ

ถึงอย่างไรก็ตาม เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งใดๆปนเปื้อนกับอุปกรณ์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอภายในกระพุ้งแก้ม

อย่างที่รู้กันว่าบางคนนั้นเข้ามาที่บริษัทของเราด้วยการเก็บตัวเองดีเอ็นเอที่นอกเหนือไปจากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม เช่น แปรงสีฟัน ก้นกรองบุหรี่ เส้นผมที่มีรากผม และอื่นๆ เราสามารถตรวจสอบได้จากอุปกรณ์เหล่านั้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มได้ ท่านสามารถเข้ามาคุยกับเราได้จะดีที่สุด
  Thailand-DNA-Test.com > ไม่มีเลือด ไม่มีอาการเจ็บSiteMap:

หน้าแรก

การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา

วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา

กรณีพื้นที่ห่างไกล

เก็บดีเอ็นเอภายในแก้ม ไม่มีเลือด ไม่มีอาการเจ็บ

ติดต่อเรา


Copyright by Lucky Lion Pride Co., Ltd., 2010-2024, All Rights Reserved.

หน้าแรก การตรวจ-DNA-เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ติดต่อเรา