หน้าแรก การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ติดต่อเรา

การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาในประเทศไทย

สถาบันตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาในประเทศไทยจะต้องมีความน่าเชื่อถืออย่างมากเนื่องจากการพิสูจน์ความเป็นบิดามีผลกระทบอย่างยิ่งกับตัวเด็ก พ่อแม่ และครอบครัว ห้องปฏิบัติการจะต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสูงและได้รับการตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ใครจะพูดอย่างไรก็ได้ แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ดีที่สุดคือการรับรอง

ความผิดพลาด 2 ประการที่คุณควรหลีกลี่ยงคือความผิดพลาดในห้องปฎิบัติการและความผิดพลาดจากตัวบุคคล ประการที่สามคือคุณควรหลีกเลี่ยงและระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในเครือค่ายของกลุ่มคนที่ได้รับสิ่งจูงใจให้ปิดเบือนผลการตรวจ เป็นที่รู้กันว่าในประเทศไทยมีคนจำนวนมากที่พยายามติดสินบนเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูลจากตัวมารดา คุณจะต้องปิดเรื่องการตรวจ DNA เอาไว้เพราะว่าสถานะความเป็นบิดาเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในชีวิตที่จะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ในส่วนความผิดพลาดของตัวบุคคลมีหลายกรณีที่เกิดการสับเปลี่ยนตัวเด็กในโรงพยาบาลหรือเกิดความสับสนในใบสั่งยา และปัญหาต่าง ๆ มากมาย ความผิดพลาดที่เกิดจากการสับเปลี่ยนใบสั่งยาอาจตรวจสอบได้ง่ายเพราะว่าสามารถเปรียบเทียบกับอาการเจ็บป่วยได้ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หรือเมื่อเด็กถูกสับเปลี่ยนตัวกันเพราะว่าเด็ก ๆ หน้าตาจะคล้ายคลึงกัน แต่สำหรับไม้สวอป DNA ที่ดูเหมือนกันทุกอย่างนั้นห้องปฏิบัติการต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อมิให้เกิดการผิดพลาด

เราต่างมีประสบการณ์ทั้งจากการบริการที่ดีและการบริการที่ไม่เอาใจใส่ลูกค้า หรือการโฆษณาที่ดีมีภาพสวยงามซึ่งต่างจากเบื้องหลังของการให้บริการและบริการหลังการขายที่แท้จริง การตรวจ DNA ไม่ควรจะกระทำไปเพียงเพื่อสร้างรายได้เท่านั้นเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อชีวิตมากกว่าเงินตรา

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เรามีการป้องกันหลายขั้นตอนที่ได้รับการยอมรับและมีประจักษ์พยานด้วยการรับรองจากผู้ชำนาญการจากหลายสถาบันดังที่ได้แสดงไว้ด้านล่างนี้ ประกอบกับกระบวนการทำงานที่มีความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีความโปร่งใสที่จะสามารถทำให้คุณมั่นใจในผลการตรวจของเราได้โดยไม่มีข้อสงสัย

บางครั้งจึงจำเป็นที่จะต้องมีการให้คำแนะนำและการอธิบายอย่างชัดเจนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยจากเจ้าของภาษา

ค่าตรวจ 11,800 บาท ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปกติผลการตรวจจะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 9 วัน แต่โดยทั่วไปประมาณ 7 วัน

วิธีตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของบริษัทเราในประเทศไทย

เราเป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นชาวไทยและชาวอเมริกันที่ดำเนินธุรกิจในการเก็บตัวอย่าง DNA และจัดส่งไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการที่สหรัฐอเมริกา บริษัทของเราเป็นพันธมิตรกับห้องปฏิบัติการตรวจ DNA ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา คือ บริษัท DNA Diagnostics Center (DDC) ทำการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวข้องกัน (เช่นการพิสูจน์ความเป็นบิดา) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และเรามีระบบป้องกันความผิดพลาดหลายประการทั้งความผิดพลาดจากบุคคลและความผิดพลาดจากห้องปฏิบัติการโดยเราได้รับการรับรองและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายสถาบัน นอกจากนี้เรายังมีวิธีการที่สามารถรักษาตัวอย่าง DNA ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณ

นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันของบริษัทเราจะอยู่ที่บริษัทเป็นส่วนใหญ่และสามารถติดต่อเขาทางโทรศัพท์นอกเวลางานได้ หรือจะเข้ามาพูดคุยกับเขาที่บริษัทเพื่อดูตัวอย่างรายงานผลการตรวจพิสูจน์และสามารถสอบถามปัญหาต่าง ๆ เขามาจาก Washington D.C. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อมาทำงานให้กับสำนักงานภาคพื้นเอเชียของรัฐบาลอเมริกันซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพ เขาได้สร้างครอบครัวอยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เขาได้ทำการเก็บตัวอย่าง DNA ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยได้ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการตรวจ DNA หลายแห่ง จนกระทั่งมั่นใจที่จะเลือกห้องปฏิบัติการ DDC เนื่องจากคุณภาพ ความร่วมมือ และความรวดเร็ว

ห้องปฏิบัติการ DDC ได้รับการรับรองจาก The American Association of Blood Banks (AABB) ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการให้การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจ DNA ในสหรัฐอเมริกา ห้องปฏิบัติการของเราได้รับการรับรองจาก AABB ในหลายด้าน

ตัวอย่างเช่น การลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคลอย่างรวดเร็ว โดยห้องปฏิบัติการของเราได้แบ่งแยกการตรวจออกเป็นสองทีมโดยให้แต่ละทีมตรวจสอบและรายงานผล เราจะปฏิเสธผลการตรวจที่ไม่เหมือนกันและจะต้องเก็บตัวอย่างใหม่ (กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นน้อยมากแต่เนื่องจากเป็นระบบป้องกันของเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

ทางสถาบันหลักอย่าง The American Association of Blood Banks (AABB) ไม่ได้กำหนดว่าทางห้องปฏิบัติการจะต้องทำการตรวจสองครั้งและห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ก็ทำการตรวจเพียงครั้งเดียวนอกจากมีกรณียกเว้น และไม่มีห้องปฏิบัติการไหนที่ทำการตรวจตัวอย่างด้วยเจ้าหน้าที่ถึงสองทีม

ทางสถาบัน AABB ไม่ได้กำหนดว่าห้องปฏิบัติการจะต้องมีการรับรองเพิ่มเติมแต่ห้องปฏิบัติการของเรามีผู้ให้การรับรองอยู่มากมายตามรายชื่อที่ปรากฎอยู่ใน home page ของเรา

ผลตรวจที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกานั้นจะมาในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งเราสามารถส่งผลให้คุณทางอีเมล์หรือพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ไฟล์ PDF นี้จะมีลายเซ็นดิจิตอลจากทางห้องปฏิบัติการ คุณสามารถที่จะตรวจสอบว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่จากสถาบันรับรองดิจิตอลทางอินเตอร์เน็ตและทางห้องปฏิบัติการก็สามารถยืนยันผลการทดสอบได้ เราสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าผลการตรวจของคุณเป็นของจริง คุณสามารถเข้ามาที่บริษัทของเราเพื่อที่จะฟังผลตรวจอย่างละเอียด โปรดอย่าลังเลที่จะถามคำถามเพื่อที่จะได้คำตอบอย่างชัดเจนเพื่อความสบายใจของคุณ นี่คืองานของเราและนี่คือเป้าหมายของบริษัทเราที่พร้อมจะให้บริการแก่คุณ

ใบรายงานผลจะแสดงผลการตรวจ DNA จากทางห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจน โดยผล DNA ของคุณจะอยู่ด้านข้างของเด็กและมารดา (ซึ่งเป็นทางเลือก) ฉะนั้นคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราเปรียบเทียบและคำนวณผลอย่างไร โดยปกติค่าความน่าจะเป็นบิดาคือ 99.99+% หรือหากเป็น 0% คือไม่ใช่บิดา คุณจะได้รับตัวเลขที่คำนวณจริง ๆ มิใช่เพียงข้อความที่กล่าวอ้างว่าสามารถพิสูจน์ได้ถึง 99.999999% นอกจากนี้เรายังสามารถอธิบายวิธีคำนวณความน่าจะเป็นบิดาให้คุณฟังได้อย่างละเอียด

คุณสามารถเห็นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของเรา ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง DNA จนกระทั่งถึงขั้นตอนการจัดส่ง นอกจากนี้คุณสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศของเราเพื่อร่วมเป็นพยานในการ login เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลการตรวจของคุณและเพื่อความสบายใจของคุณกับเงินที่คุณได้เสียไป เราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

หากคุณไม่สะดวกที่จะเข้ามาติดต่อทางบริษัทของเราที่สุขุมวิท ซอย 2 เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปเก็บตัวอย่างยังพื้นที่ของคุณ บางครั้งอาจจะไม่สะดวกที่จะนำตัวเด็กเดินทางข้ามจังหวัด ดังนั้นหากเราเดินทางไปหาคุณเองจะดีกว่า หากอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ หรือหากอยู่ต่างจังหวัดที่ทางเราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่าง DNA ในพื้นที่ของคุณ เราจะคิดค่าบริการในราคาที่สมเหตุสมผล

ระยะเวลาตั้งแต่ส่งตัวอย่าง DNA จนกระทั่งได้รับผลการตรวจใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 9 วันตามปฏิทิน เวลาอาจคลาดคลื่อนขึ้นอยู่กับวันหยุดราชการ วันหยุดสุดสัปดาห์ และกรณีอื่น ๆ กรุณาสอบถามจากทางบริษัทก่อนเพราะถ้าหากใช้เวลา 30 ถึง 45 วัน คุณอาจสงสัยว่าทางบริษัทจะดำเนินการอย่างไรกับตัวอย่าง DNA ของคุณ คุณสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของเราในหัวข้อ "How DNA Tests Work" เพราะโดยปกติทางห้องปฏิบัติการจะใช้เวลา 2 วัน ในการตรวจ และสามารถกระทำได้ใน 1 วัน

การตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการทุกประเภทจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการกลางในสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งอยู่ที่ Fairfield รัฐ Ohio บริษัทของเราเป็นพันธมิตรกับบริษัท DDC ในสหรัฐอเมริกา เราดำเนินการรับตรวจในประเทศไทย

แม้แต่ตัวอย่าง DNA ในประเทศอังกฤษก็ยังส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา ห้องปฏิบัติการDDC มีเว็บไซต์ในประเทศอังกฤษเช่นกัน ในหน้าเพจภาษาไทยมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกับบริษัทของเราในประเทศไทยด้วย

เช่นเดียวกับตัวอย่าง DNA จากหลายประเทศทั่วโลกที่ได้ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการกลางในสหรัฐอเมริกา เพราะเราถือว่า DNA เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตและ DDC ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

บริษัทในประเทศไทยของเราดูแลรับผิดชอบเรื่องการตอบคำถามและให้คำอธิบายในทุก ๆ เรื่องอย่างชัดเจนตามรายงานผลที่ได้รับโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการสอบถามเป็นภาษาไทยสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในประเทศในช่วงเวลาท้องถิ่นและคุณจะได้คำตอบที่ถูกต้องตรงตามรายงานผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานภายในประเทศของเรา เราสามารถดำเนินการตามความต้องการของคุณทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เราจัดเตรียมผลรายงานจากห้องปฏิบัติการให้แก่คุณทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาไทย ผู้ก่อตั้งบริษัทของเราได้ร่วมมือกับบริษัทแปลเอกสารที่มีความชำนาญทั้งภาษาไทย-อังกฤษ (Export Quality Services Co., Ltd.) เมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อที่จะดูแลการแปลให้ออกมาดีที่สุด ดังที่คุณจะเห็นได้จากเว็บไซต์ www.ThaiEnglish.com คุณจะสังเกตได้ว่าทั้งสองบริษัทตั้งอยู่ที่เดียวกัน บริษัทแปลเอกสารตั้งอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร ฉะนั้นเราสามารถแปลเอกสารตามที่คุณต้องการได้เช่นกัน

นอกจากนี้ผู้อำนวยการของบริษัทเราซึ่งเป็นชาวอเมริกัน (มาจาก Washington D.C.) ทำงานอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี และดูแลเว็บไซต์ www.ThailandGuru.com มาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่ชาวต่างชาติได้ดีที่สุด และตั้งอยู่ที่สำนักงานเดียวกัน บริษัทของเรามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันดี

ผู้ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบิดา บุตร และ มารดา (เป็นทางเลือก)

ในการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาอย่างน้อยที่สุดเราต้องการตัวอย่าง DNA จากตัวเด็กและ บิดาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง DNA จากมารดานั้นไม่ใช่ตัวสำคัญแต่อยากสนับสนุนให้มารดาให้ความร่วมมือ ค่าใช้จ่ายนั้นเท่ากันไม่ว่ามารดาจะให้เก็บตัวอย่างด้วยหรือไม่ (เราไม่ต้องการให้มารดาปฏิเสธการให้ความร่วมมือด้วยเหตุผลเรื่องราคา และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเราก็ไม่มากเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) อย่างไรก็ตามผลการตรวจ DNA จากห้องปฏิบัติการจะแสดงผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากมี DNA จากมารดา

ผลการตรวจอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

ในกรณีที่มีตัวอย่าง DNA จากบิดาและบุตรแต่ไม่มีตัวอย่างจากมารดา (แบบ 2 คน) โดยปกติผลจะออกมาเป็น 99.99+% ตัวอย่างเช่น 99.996%

กรณีที่มีตัวอย่าง DNA จากมารดา บิดา และบุตร (แบบ 3 คน) โดยปกติผลที่ออกมาจะเป็น 99.99999+% ตัวอย่างเช่น 99.9999994%

เปอร์เซ็นต์ที่แน่ชัดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีเนื่องจากบางคนมี DNA "alleles" ที่เหมือนกันมากกว่าบุคคลทั่วไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการตรวจสภาพความเป็นบิดา

เราเคยพบห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลการตรวจ DNA ที่สูงมากถึง 99.999999...% ลูกค้าอาจคิดว่าห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าน่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีกว่าแต่ในความเป็นจริงอาจเป็นตรงกันข้าม ห้องปฏิบัติการเหล่านั้นคำนวณเปอร์เซ็นต์กันอย่างไรหรือสร้างตัวเลขกันขึ้นมาเพื่อผลทางการตลาดเท่านั้น เขาแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าตัวเลขนั้นได้มาอย่างไร แต่เราสามารถอธิบายและแสดงให้คุณเห็นได้ว่าเราคำนวณเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นได้อย่างไร คุณสามารถคำนวณด้วยมือของคุณเองตามตัวเลขที่เราแสดงให้ดู

เราได้เห็นรายงานจากห้องปฏิบัติการอื่นของลูกค้ารายเดียวกันซึ่งเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นของห้องปฏิบัติการอื่นแสดงผลการตรวจที่แตกต่างจากของเราเป็นอันมากโดยอิงจากข้อมูลโปรไฟล์ DNA เดียวกัน! เห็นได้ชัดว่าการคำนวณของห้องปฏิบัติการนั้นมีความน่าสงสัย สำหรับคนส่วนใหญ่ 99% ถือว่ามีความชัดเจนมากพอแล้ว แต่ปัญหาคือเรื่องความจริงใจ

เนื่องจากห้องปฏิบัติการของเรานั้นมีขนาดใหญ่และปฏิบัติงานมาเป็นเวลายาวนานเราได้ทำการเก็บผลการตรวจ DNA ไว้เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเรามีฐานข้อมูลมากมายเกี่ยวกับความแตกต่างทาง alleles ของประชากรมนุษย์ว่ามีความเหมือนหรือหายากเพียงไร นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นของการตรวจ DNA ทุกประเภทได้อย่างแม่นยำ

ปัจจุบันเราได้ทำการตรวจ DNA ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายอย่างน้อย 20 loci ห้องปฏิบัติการทั่วไปตรวจเพียงแค่ 16 loci ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่สมเหตุสมผล อันที่จริงมีบ่อยครั้งที่ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งมีการตรวจ 16 loci เหมือนกันทุกตำแหน่งหรือบางครั้งมีเพียง 14 loci ที่เหมือนกันทุกตำแหน่งจากการตรวจ 16 loci (ดูรายละเอียดในเรื่อง How DNA Testing Works) แต่ถ้าหากไม่มีการรับรองจาก AABB ห้องปฏิบัติการต้องการใช้ loci ไหนก็ได้ แม้แต่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก AABB หลาย loci ที่ทดสอบก็อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง ถ้าหากเพิ่มการทดสอบ loci ที่มนุษย์มีความแตกต่างกันมากก็จะเป็นการดีที่สุด

หากคุณต้องการที่จะเพิ่มความน่าจะเป็นให้สูงขึ้นไปอีก เราสามารถตรวจให้คุณได้มากถึง 25 ถึง 36 loci เพื่อที่จะเพิ่มความน่าจะเป็นบิดาให้สูงขึ้นไปอีก แต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเช่นกัน โดยปกติแล้วการตรวจ 16 ถึง 20 loci ถือว่าเพียงพอแล้ว

ผลการตรวจส่วนใหญ่จะมากกว่า 99% หรือไม่ก็ 0% ถ้าหากบุคคลนั้นมิใช่บิดาก็จะเห็นได้ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว ความผิดพลาดอื่นๆ

หากตัวอย่างการเก็บดีเอ็นเอที่ได้รับการปนเปื้อน จะขึ้นทางการแสดงผลทันทีว่าจะต้องได้รับการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเออีกครั้ง

หากตัวอย่างดีเอ็นไดได้ผสมกันนั้นผลจะแสดงทันทีที่ใบแสดงผล ผลการแสดงความเป็นของแต่ละบุคคลนั้นจะแสดงขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้เกิดความชัดเจนว่าตัวอย่างดีเอ็นเอได้เกิดการผสมกันกับคนอื่น หรือหากผลแสดงออกมาว่าตัวอย่างดีเอ็นเอของบิดาและมารดาเกี่ยวข้องกันแต่ตัวเด็กไม่เกี่ยว แน่นอนว่าตัวอย่างดีเอ็นเอได้เกิดการผสมกันกับคนอื่น ด้วยเหตุนี้ บริษัทของเราระมัดระวังเป็นอย่างมากเกี่ยวกับขั้นตอนของการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ และไม่เคยเกิดกรณีที่ตัวอย่างดีเอ็นเอเกิดการผสมกันกับคนอื่น ถึงอย่างไรก็ตาม เราเคยพบกับการเกิดความผิดพลาดจากการที่ลูกค้าส่งตัวอย่างการเก็บดีเอ็นด้วยตัวเองมายังเราเกิดขึ้น

ผลการตรวจดีเอ็นเอจะได้รับการยืนยันจาก ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการจากสหรัฐอเมริกา

นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันของทางบริษัทในกรุงเทพฯสามารถตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยได้ทุประการ

ความผิดพลาดอื่น ๆ

หากตัวอย่างมีการปนเปื้อนผลการตรวจก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราก็จะเก็บตัวอย่างใหม่อีกชุดหนึ่ง

หากมีการสับเปลี่ยนตัวอย่าง DNA เกิดขึ้นปกติในรายงานผลจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ทางห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจสอบเพศของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าไม่มีการสับเปลี่ยน ถ้าหากผลการตรวจสอบพบว่าบิดาและมารดามีความเกี่ยวข้องกันแต่เด็กไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แน่นอนว่าต้องมีการสับเปลี่ยนกันเกิดขึ้น เราให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากและเรามีขั้นตอนการเก็บตัวอย่างที่เป็นที่ยอมรับ สำหรับเราไม่เคยมีการสับเปลี่ยนตัวอย่างเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเราได้พบสิ่งผิดปกติจากลูกค้าที่ทำการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองและส่งมาให้แก่เรา

รายงานสรุปผลการตรวจจะได้รับการลงชื่อรับรองจากผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ DDC ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันของบริษัทเราในกรุงเทพฯ สามารถตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยทุกประการแก่คุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจของเราที่ วิธีการตรวจสภาพความเป็นบิดา
  Thailand-DNA-Test.com > การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาในประเทศไทยSiteMap:

หน้าแรก

การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา

วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา

กรณีพื้นที่ห่างไกล

เก็บดีเอ็นเอภายในแก้ม ไม่มีเลือด ไม่มีอาการเจ็บ

ติดต่อเรา


Copyright by Lucky Lion Pride Co., Ltd., 2010-2024, All Rights Reserved.

หน้าแรก การตรวจ-DNA-เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ติดต่อเรา