หน้าแรก การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ติดต่อเรา

กรณีพื้นที่ห่างไกล

หากการเดินทางของคุณไม่สะดวกที่จะนำเด็กเข้ามายังบริษัทของเรา คุณสามารถสังอุปกรณ์การเก็บดีเอ็นเอได้โดยเราจะส่งอุปกรณ์ไปยังที่อยู่ของคุณดีกว่าที่จะนำ2-3คนจะเดินทางเข้ามายังบริษัทของเรา

ในบางครั้ง เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บดีเอ็นเอในพื้นที่ของคุณ

หากอาศัยอยู่ในพื้นที่การเดินทางภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บดีเอ็นเอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หากอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บดีเอ็นเอสถานที่ของท่านได้จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามความเหมาะสม

เราเข้มงวดอย่างมากกับการจัดการเก็บตัวอย่างดีเอ็น เราไม่รับบุคคลอื่นที่จะทำการจัดเก็บและส่งตัวอย่างดีเอ็นเอเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทของเรามีเจ้าหน้าที่ที่น่าเชื่อถือและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วหลายครั้งในราคาที่ย่อมเยาและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการจัดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ

เราสามารถส่งอุปกรณ์เก็บดีเอ็นเอพร้อมคู่มือและให้ท่านทำการจัดเก็บดีเอ็นด้วยตัวเองแล้วทำการส่งด่วนทางไปรษณีย์กลับมายังบริษัทของเราถึงอย่างนั้นคุณก็จะต้องอ่านคู่มือและทำตามอย่างระมัดระวังก่อนทำการเก็บดีเอ็นเออุปกรณ์จะต้องแห้งและไม่มีการปนเปื้อนใดๆที่ตัวอุปกรณ์และพัสดุเพื่อที่จะส่งกลับมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความร่วมมือจากมารดานั้นบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหว เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ (ซึ่งมีความสำคัญในประเทศไทย) ที่ติดต่อมารดาเพื่ออธิบายกับมารดาให้เข้าใจกับการเก็บดีเอ็นเอโดยไม่ให้เกิดปัญหาใดๆทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ของมารดา

ในประเทศไทยนั้นได้มีการทุจริตเกิดขึ้นมากมาย ในกรณีของเรานั้น มีหลายครอบครัวพยายามติดสินบนเรา และแน่นอนว่าไม่สำเร็จ หากบุคคลนั้นได้พยายามจะติดสินบนกับเรา เราเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องทำการทุจริตกับคนอีกหลายๆคน หากว่าคุณไม่ต้องการให้ตัวมารดาหรือบิดาและคนรอบข้างของเขาเข้ามาสอดแทรกอย่างลับๆในการตรวจดีเอ็นเอนี้ จะดีกว่าถ้าเราส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปเก็บดีเอ็นเอในพื้นที่ของคุณ

ในกรณีนี้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ของคุณให้เจ้าหน้าที่ทราบ และเจ้าหน้าที่ของเราจะไม่ทำการแสดงตัวตนแต่อย่างใด เพราะหลายครั้งที่เราไปยังพื้นที่ต่างๆ มารดาของเด็กสงสัยในตัวของเราเมื่อเราไปถึง เราสามารถให้เจ้าหน้าที่ของเราพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวในระหว่างปฏิบัติงาน บางครั้งตัวมารดาต้องการที่จะรู้ว่าเรานั้นมาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ แต่ส่วนใหญ่มารดาจะไม่ถามเกี่ยวกับตัวตนของเราก่อนที่จะได้รับผลการตรวจดีเอ็นเอ

ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้ทุกคนในบ้านของคุณรู้ เราสามารถพบกันได้ในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์อาหารในห้าง หรือสถานที่ใกล้บ้านคุณที่จะไม่ค่อยมีคนรู้จักคุณ

หากคุณมีจุดประสงค์อื่นๆ เราสามารถหาหนทางแก้ปัญหาให้ได้

กรุณาโทรปรึกษาเราเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ตัวอย่างความคิดเห็นของลูกค้า

  "บริษัทของคุณดำเนินการได้รวดเร็วและบริการอย่างเป็นกันเองด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยความที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เจ้าหน้าที่ของคุณมีความรอบคอบและสุภาพ"
  Paul C.

  "เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ผมได้ทำการติดต่อไป เจ้าหน้าที่ได้ไปเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอในต่างจังหวัดเรียบร้อย ผมจ่ายไปเพียงแค่ค่าเดินทางเพื่อที่จะไปเก็บดีเอ็นเอเท่านั้น หลังจากได้ตัวอย่างดีเอ็นเอมาแล้ว ผมถึงจะต้องจ่ายในส่วนที่เหลือ
  ...
  "ผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นผมจึงต้องทำการเก็บเซลล์กระพุ้งแก้มด้วยตัวเองและส่งไปที่อมริกา ทางบริษัทได้ทำการบอกรายละเอียดวิธีการเก็บดีเอ็นเองและขั้นตอนการส่งอย่างชัดเจน
  "หลังจากที่เราได้ทำการติดต่อกันผ่านทาง โทรศัพท์ ข้อความ และอีเมล และทำให้ผมมั่นใจเป็นอย่างมากที่ผมได้คุยกับเจ้าของภาษาโดยตรง ตอนนั้นผมค่อนข้างเครียดมาก แต่เจ้าหน้าที่คนไทยของทางบริษัทได้ทำการพูดคุยกับบุคคลที่เป็นแม่และเขาบอกผมว่า เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทมีความสุภาพ อ่อนโยน รอบคอบ และมีอัธยาศัยที่ดี ทำให้ไม่เกิดปัญหาใดๆเลย"
  G.H. (Australian)
  Thailand-DNA-Test.com > กรณีพื้นที่ห่างไกลSiteMap:

หน้าแรก

การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา

วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา

กรณีพื้นที่ห่างไกล

เก็บดีเอ็นเอภายในแก้ม ไม่มีเลือด ไม่มีอาการเจ็บ

ติดต่อเรา + แผนที่


Copyright by Lucky Lion Pride Co., Ltd., 2010-2024, All Rights Reserved.

หน้าแรก การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา วิธีการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ติดต่อเรา